Dom dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

UE

Aktualności KIS

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA

22.01.2012

Aktywizacja społeczno-kulturalna

Od stycznia do sierpnia 2011r w sali Klubu Integracji Społecznej odbywają się zajęcia w ramach „Aktywizacji społeczno-kulturalnej”, której zadaniem jest przygotowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do pełnienia ról społecznych. Zadanie obejmuje następujące moduły:

Autoprezentacja

Dobre maniery

Praca w grupie

Lider

Role społeczne

(kilka zdjęć z zajęć) kliknij

Projekt "Kreatywnie i Solidnie"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym


« powrót

Anonimowy Przyjaciel

anonimowy formularz

Jeśli masz problem, chcesz porozmawiać, szukasz pomocy -

Napisz!

Rozliczenie PIT

Przekaż 1% naszej organizacji