Dom dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

UE

Aktualności KIS

BIULETYN INFORMACYJNY POKL

(24.01.2012)

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem Informacyjnym POKL.

(kliknij w obrazek by powiększyć)

czytaj całość

WYJAZD STUDYJNY

(22.01.2012)

Wyjazd studyjny

Podsumowaniem pracy warsztatowej oraz zdobytej wiedzy w ramach animacji społeczno-kulturalnej był wyjazd studyjny. Uczestnicy dzięki zmianie otoczenia, miejsca mogli skupić się na integracji społecznej i rozwoju osobowości. Wyjazd odbył się nad morzem w dniach 20-21 sierpnia 2011 roku. Zintegrował społeczność lokalną w każdym wieku oraz pomógł zaaklimatyzować się wychowanką uczestniczącym w wyjeździe z mieszkańcami Szymonowa i okolic.

(kilka zdjęć z warsztatów prowadzonych podczas wyjazdu) kliknij

Projekt "Kreatywnie i Solidnie"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym


czytaj całość

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA

(22.01.2012)

Aktywizacja społeczno-kulturalna

Od stycznia do sierpnia 2011r w sali Klubu Integracji Społecznej odbywają się zajęcia w ramach „Aktywizacji społeczno-kulturalnej”, której zadaniem jest przygotowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do pełnienia ról społecznych. Zadanie obejmuje następujące moduły:

Autoprezentacja

Dobre maniery

Praca w grupie

Lider

Role społeczne

(kilka zdjęć z zajęć) kliknij

Projekt "Kreatywnie i Solidnie"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym


czytaj całość

PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ

(22.01.2012)

Przystosowanie pomieszczeń na działalność Klubu Integracji Społecznej

W ramach projektu powstała sala szkoleniowa KIS, której celem jest udzielanie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych jako wartości na rynku pracy.

(zdjęcia z robót) kliknij

Projekt "Kreatywnie i Solidnie"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym


czytaj całość

SPOTKANIE INFORMACYJNE

(22.01.2012)

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Niezmiernie jest Nam miło podziękować wszystkim zainteresowanym, którzy przybyli 19 grudnia 2010 roku na spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Kreatywnie i Solidnie” – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednocześnie pragniemy przypomnieć, iż celem spotkania było przedstawienie podstawowych założeń realizowanego projektu, jak również harmonogramu działań osobom zainteresowanym uczestnictwem w Klubie Integracji Społecznej.

Spotkanie w miłej atmosferze rozpoczęli Koordynator Projektu i Specjalista ds. Rekrutacji, a swoją obecnością zaszczycił gości proboszcz Parafii Św. Jana Chrzciciela ks. Dariusz Piórowski oraz Pani Dyrektor Domu dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie Zofia Bagińska. Foto ze spotkania (kliknij).

W załączeniu do pobrania przedstawiona prezentacja ze spotkania informacyjnego.

"KREATYWNIE I SOLIDNIE" KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ- prezentacja (kliknij)

Projekt "Kreatywnie i Solidnie"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym


czytaj całość

Anonimowy Przyjaciel

anonimowy formularz

Jeśli masz problem, chcesz porozmawiać, szukasz pomocy -

Napisz!

Rozliczenie PIT

Przekaż 1% naszej organizacji