Dom dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

UE

Inicjatywa KIS

Inicjatywa KIS

Świat pędzi do przodu, rozwijamy technologię, naukę i medycynę, ale zapominamy często o fundamentach społeczeństwa i świata, którym są ludzie. W rozpędzonej cywilizacji brakuje czasu na pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Wychodząc naprzeciw problemom społeczności lokalnej i wychowanków powstał pomysł stworzenia Klubu Integracji Społecznej (KIS) przy Domu dla Dzieci w Szymonowie, który mógłby zaspokoić potrzeby aktywności społeczności lokalnej Szymonowa, a w szczególności podopiecznych Domu dla Dzieci w wieku 15-24 lata, którzy wstępują w okresu usamodzielnienia. Rozwiązaniem lub zniwelowaniem istniejących problemów w okolicy jest taka jednostka jak Klub Integracji Społecznej. Dlatego celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i minimalizowanie skutków bezrobocia wśród zagrożonych 55 mieszkańców (min.25K) Szymonowa i okolicznych wiosek przez działalność Klubu Integracji Społecznej w okresie od listopada 2010 do czerwca 2012 roku.

Dzięki dofinansowaniu EFS powstał Klub Integracji Społecznej, w ramach którego wszystkie działania są non-profit. Działania stanowią połączenie kilku wzajemnie uzupełniających się modułów, pozwalających na podnoszenie kwalifikacji zawodowych beneficjentów (zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami) i zdobywanie przez nich umiejętności koniecznych do aktywnego poruszania się na rynku pracy. Inicjatywa ta ma na celu przerwanie bierności osób marginalizowanych społecznie, czemu ma służyć odpowiednie motywowanie oraz aktywizacja uczestników programu, a także indywidualna praca z każdym z nich.

Anonimowy Przyjaciel

anonimowy formularz

Jeśli masz problem, chcesz porozmawiać, szukasz pomocy -

Napisz!

Rozliczenie PIT

Przekaż 1% naszej organizacji