Dom dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

UE

Klub Integracji Społecznej

Drodzy Państwo!

Nasz Klub Integracji Społecznej „Kreatywnie i Solidnie” (KIS) powstał w ramach realizowanego projektu „Kreatywnie i Solidnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jesteśmy jednostką, której głównym celem jest udzielenia pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. Działamy na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. Staramy pomagać samoorganizować się ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej.Anonimowy Przyjaciel

anonimowy formularz

Jeśli masz problem, chcesz porozmawiać, szukasz pomocy -

Napisz!

Rozliczenie PIT

Przekaż 1% naszej organizacji