Dom dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

UE

cele biegu

I Bieg Pamięci Sybiraka

CELE:

1. Upamiętnienie Sybiraków, poprzez:

  1. organizację w Domu dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie gmina Małdyty 20 września 2020 roku „I Biegu pamięci Sybiraków” z okazji 80. rocznicy wywózki obywateli Polskich w głąb związku sowieckiego;

  2. Zaproszenie Sybiraków, którzy w dniu biegu będą dzielili się historią swoich losów;

  3. Propagowanie informacji za pomocą różnych kanałów informacyjnych w tym, przygotowanie filmu – spotu reklamowego, zdjęć, broszur, ulotek, kalendarza, plakatów. Informacje w mediach (radio, telewizja, FB, gazeta,WWW);

2. Nabywanie umiejętności organizacyjnych przez dzieci -podopieczni z Domu dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie, będą aktywnie uczestniczyły w biegu, przygotowaniach i wolontariacie w trakcie imprezy.

3. Wyrównywanie szans – pieniądze zebrane z opłat startowych oraz od sponsorów zostaną przeznaczone na korepetycje, kursy językowe oraz rozwijanie umiejętności i pasji podopiecznych.

 

________________________________

Dzięki temu wydarzeniu realizujemy następujące cele: patriotyczny, historyczny, propaństwowy, które chcemy osiągnąć poprzez propagowanie historii różnymi kanałami informacyjnymi. Zaproszeni Sybiracy przekażą historię swoich losów. Planujemy konkurs na rewers medalu o tematyce wywózek Polaków na Syberię, który zostanie zaprojektowany przez dzieci, w ten sposób najmłodsi obywatele będą mieli okazję zapoznać się z historią Sybiraków. Impreza promuje sport i postawy prospołeczne. Dzięki bieganiu i popularności tej formy aktywności można dotrzeć do różnych warstw społecznych – od robotnika po dyrektora dużej firmy. Poprzez sport chcemy aktywizować młodzież i dorosłych. W dniu zawodów dzieci będą świadczyły wolontariat, a całość imprezy ma charakter biesiadny, co pozwoli na konsolidację społeczeństwa w duchu patriotycznym. Ważnym aspektem tego wydarzenia jest wyrównywanie szans podopiecznych z Domu dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie. Cel ten planujemy osiągnąć poprzez zapewnienie podopiecznym narzędzi umożliwiających podnoszenie efektywności w nauce oraz rozwijaniu pasji i umiejętności. Narzędziami w tym przypadku będą kursy, szkolenia, korepetycje oraz przedmioty niezbędne do ich realizacji.

Anonimowy Przyjaciel

anonimowy formularz

Jeśli masz problem, chcesz porozmawiać, szukasz pomocy -

Napisz!

Rozliczenie PIT

Przekaż 1% naszej organizacji