Dom dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

UE

Razem z nami zdobądź swój MONT EVEREST

 

 

 

„Razem z nami zdobądź swój MONT EVEREST”

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ WARMIŃSKO-MAZURSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECKU I RODZINIE W SZYMONOWIE

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL.07.03.00-28-022/11

Priorytet VII – Promocja integracji społecznej

Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Termin realizacji projektu 01.01.2012-31.05.2012

Działania skierowane są do 18 osób, w tym 12K i 6M z gminy wiejskiej Małdyty, niezatrudnionych w wieku aktywności zawodowej 15-64 lata, zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z 2004r. o pomocy społecznej.

Celem projektu jest „podniesienie społecznej oraz zawodowej aktywności i integracji wśród wychowanków Domu dla Dziecka w Szymonowie oraz społeczności lokalnej (12K/6M) zagrożonej wykluczeniem społecznym przez zorganizowanie cyklu warsztatów i spotkań integracyjnych w okresie I-V 2012r”.

W ramach projektu zaplanowano doradztwo zawodowe oraz poradnictwo psychologiczne, jak również warsztaty: TOLERANCJA, AUTOPREZENTACJA I KREOWANIE WŁASNEJ OSOBY, GARNCARSTWO ŁĄCZY.

Zapraszamy do galerii (kliknij).


Anonimowy Przyjaciel

anonimowy formularz

Jeśli masz problem, chcesz porozmawiać, szukasz pomocy -

Napisz!

Rozliczenie PIT

Przekaż 1% naszej organizacji