Dom dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

UE

Cele statutowe

  • Prowadzenie i organizacja Domu dla Dzieci w Szymonowie.
  • Pomoc żywnościowa "PEAD" dla osób potrzebujących z gminy Małdyty.
  • Prowadzenie polityki prorodzinnej, poprzez wspomaganie rodzin zagrożonych.
  • Diagnozowanie i wczesna profilaktyka w rodzinach zagrożonych.
  • Prowadzenie edukacji w rodzinach i pedagogizacja rodziców.
  • Tworzenie ośrodków interwencji kryzysowej, świetlic środowiskowo- terapeutycznych, punktów konsultacyjnych.
  • Organizowanie szkoleń dla kadry i wolontariuszy.
  • Troska o wszechstronny rozwój osobowościowy dzieci z rodzin zagrożonych, wyrównywanie szans edukacyjnych.
  • Prowadzenie i wspomaganie placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Anonimowy Przyjaciel

anonimowy formularz

Jeśli masz problem, chcesz porozmawiać, szukasz pomocy -

Napisz!

Rozliczenie PIT

Przekaż 1% naszej organizacji