Dom dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

UE

Klucz dostępu

 

 

 

 

„KLUCZ DOSTĘPU”

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ WARMIŃSKO-MAZURSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECKU I RODZINIE W SZYMONOWIE

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie nr UDA-POKL-06.03.00-28-040/10-00

Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”

Termin realizacji projektu 03.01.2011-30.04.2011

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności posługiwania się Internetem w zakresie poszukiwania pracy poprzez realizację szkoleń komputerowych, aktywnego poszukiwania pracy oraz doradztwa zawodowego.

Uczestnicy inicjatywy po zakończonym szkoleniu komputerowym mają możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu ECDL e-citizen, poświadczającego umiejętności ICT.

W ramach projektu 16 osób objęto PROGRAMEM  AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ, który zawierał:

a) Inicjatywę lokalną, w tym:

Ø Zajęcia komputerowe -  2 grupy po 24h; łącznie 48 godz.

Ø Zajęcia z aktywnego poszukiwania pracy – 2 grupy po 10h; łącznie 20 godz.

b) Doradztwo zawodowe – 16 osób po 3 godziny; łącznie 48 godz.


Anonimowy Przyjaciel

anonimowy formularz

Jeśli masz problem, chcesz porozmawiać, szukasz pomocy -

Napisz!

Rozliczenie PIT

Przekaż 1% naszej organizacji