Dom dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

UE

I My potrafimy

Projekt I My potrafimy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

Dom dla Dziecka w Szymonowie dbając o stały rozwój edukacyjny swoich wychowanków otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pt. „I MY potrafimy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Projekt zakłada realizację 104 h zajęć edukacyjnych ukierunkowanych na zdobycie umiejętności w zakresie korzystania z zasobów internetowych (encyklopedii, słowników, leksykonów on-line), wyszukiwania informacji w sieci, korzystania z map internetowych, obsługi kamery wideo i aparatu cyfrowego, a także umiejętności obsługi programów graficznych w zakresie przygotowania zdjęć do opublikowania w Internecie. Podopieczni Domu dla Dziecka zostaną przygotowani do zdania egzaminu w celu uzyskania międzynarodowego certyfikatu e-Obywatel ECDL.

Kapitał Ludzki logo EU


Anonimowy Przyjaciel

anonimowy formularz

Jeśli masz problem, chcesz porozmawiać, szukasz pomocy -

Napisz!

Rozliczenie PIT

Przekaż 1% naszej organizacji