Dom dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

UE

Aktualności KIS

WYJAZD STUDYJNY

22.01.2012

Wyjazd studyjny

Podsumowaniem pracy warsztatowej oraz zdobytej wiedzy w ramach animacji społeczno-kulturalnej był wyjazd studyjny. Uczestnicy dzięki zmianie otoczenia, miejsca mogli skupić się na integracji społecznej i rozwoju osobowości. Wyjazd odbył się nad morzem w dniach 20-21 sierpnia 2011 roku. Zintegrował społeczność lokalną w każdym wieku oraz pomógł zaaklimatyzować się wychowanką uczestniczącym w wyjeździe z mieszkańcami Szymonowa i okolic.

(kilka zdjęć z warsztatów prowadzonych podczas wyjazdu) kliknij

Projekt "Kreatywnie i Solidnie"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym


« powrót

Anonimowy Przyjaciel

anonimowy formularz

Jeśli masz problem, chcesz porozmawiać, szukasz pomocy -

Napisz!